RegionBG

bg iconНачало » Икономика » Фамилен бизнес » Една афера за 50 млн.лв.
Една афера за 50 млн.лв.
20 Май 2014 07:00:00    |    8051    |    Коментари: 0
pic

Кармелита Денева
На един щанд в Софийските хали преди три години купих вероятно последната пръчка салам "Дръстър" или "Доростол", без да подозирам, че точно тези луканки и салами на Меком АД ще се окажат в основата на многомилионна афера, а според някои счетоводители дори икономическа измама. В края на 2013 г. кредиторите на стогодишната фирма подават в Софийски градски съд молба за обявяване на дружеството в несъстоятелност. На 9 май беше проведено съдебно заседание по делото за обявяване на Меком в несъстоятелност. Съдът отложи съдебното заседание за 23 юни 2014 г. за приемане на съдебно-счетоводна експертиза за установяване на размера на задълженията към всички кредитори. Следващите стъпки по закон са назначаване на постоянен синдик, който да утвърди списък с кредитори на предприятието, което от година не работи, има дългове от 50 млн.лв., които не обслужва.
По данни на БНБ към момента фирмените депозити в България са 25 млрд.лв. , а тези на физическите лица са над 40 млрд.лв. Прогнозата на експерти е, че през следващите три години пазарът за компании ще се активизира. За всеки, който възнамерява да инвестира в предприятие, нека има предвид технологията на тази драматична „сделка”.
Обрати на съдбата:Участниците
„Меком” АД е водещо дружество в производство на колбаси, акциите му са търгувани на БФБ, с основен акционер към август 2012 г. Стефан Райчев.
”Дар финанс” ЕООД е дружество, което главно инвестира в акции на български компании.
„Експат капитал” АД е финансово-консултанстка компания, с изпълнителни директори бившият министър на икономиката Николай Василев, бившият зам.министър на икономиката Никола Янков. През периода от 25.09.2009 г. до 11.06.2013 г. управител на „Експат груп” ЕООД е била Мария Дивизиева. Това дружество е част от фирмената група на Василев и Янков.
Обрати на съдбата:Сделката
През май 2012 година Дар финанс (ДФ) търси български компании, в които да инвестира свободните си средства. „Експат капитал” предлагат ДФ да придобие контролния пакет акции от две дружества „Меком” АД от Силистра, вписано под ЕИК 118502239 в Търговския регистър и „Трон” АД (сега с променено наименование на „Екстракта” АД) гр.Брезник, обл.Перник.
За EconomyNews.bg Атанас Тилев от ДФ казва: „Експат капитал” ни увериха, че са направили подробен финансов и правен анализ на над 300 български търговски дружества, чийто акции се търгуват на борсата или се продават от акционерите и препоръчват именно тези две дружества, като подходящи за инвестиране. Твърдят, че дружествата са управлявани от компетентни мениджърски екипи, че финансовите показатели са много добри и настояват да инвестираме там. На срещи те представиха брошури, финансови документи, презентации, които създават впечатление, че Меком е работещо, жизнено и с възможности да възвърне направените инвестиции. Срещнахме се и със Стефан Райчев, мажоритарен собственик на дружеството, който ни увери, че Меком няма задължения, не е подписвал договори за банкови кредити, а необходимостта от нови акционери и инвеститори е породена от временни финансови затруднения и от желание за разширяване на бизнеса.„ Представители на ДФ направили предварително уговорено посещение в Меком и виждат работещо предприятие. През август и септември 2012 г. ДФ става мажоритарен собственик на дружеството, като придобива 22 млн.от акции, а общата сума, която е вложил в Меком АД от 2010 година до момента са 5 млн.лв.
Обрати на съдбата:Инвестицията
След сделката представители на ДФ извършват няколко необявени предварително посещения в завода и разбират, че той на практика не работи. Едва на този етап осъзнават, „ че са станали жертва на измамна схема с цел да им бъде продадено едно източено и губещо предприятие”, казват от ДФ. Те възлагат пълен финансов и счетоводен анализ на счетоводната компания АФА ООД. Анализът, с който се запозна EN.bg, показва, че общият размер на задълженията на Меком АД към банки, задължения към НАП, други кредитори и свързани лица, възлизат на над 50 000 000 лв. Анализът показва, че цялата недвижима собственост е ипотекирана в полза на банките-кредитори, а върху движимите вещи са вписани особени залози в полза на банките-кредитори. Меком е станало поръчител и солидарен длъжник по банкови кредити на други фирми на Райчев, несвързани с Меком. Става ясно също така, че за няколко месеца не са плащани здравни и осигурителни вноски на работниците и служителите
Анализът показа още, че през периода май 2011 г.-юни 2012 г., през който са водени преговори за продажбата на Меком, Райчев е прехвърлил на фирма „Галеко” АД, регистрира в Швейцария, собствеността върху административната сграда на Меком, пречиствателната станция на територията на завода и части от терена, върху който е построен производствения комплекс на дружеството. „Сделките са сключени с цел да бъде създадена зависимост на бъдещия собственик от бившия такъв”, коментира адвокатът на инвеститорите Ивайло Боев. Функционирането на производствения комплекс е невъзможно без използването на пречиствателната станция и административната сграда. С извършването на посочените сделки е разкъсан производствения процес и не е възможно нормалното функциониране на завода. „По този начин на ДФ като инвеститори се създават препятствия при използването на завода, в който са вложили средствата си. Очевидно както чрез тези договори, така и чрез всички подобни договори е преследвана една цел – да се генерират задължения на Меком към предишния собственик и в един момент той да се окаже основен кредитор на дружеството и по този начин да предяви претенции да си върне собствеността върху акциите, т.е. върху Меком.”, допълва Боев.
Анализът посочва още, че са сключени и редица консултантски договори със собственика Стефан Райчев, със съпругата и дъщеря му като физически лица. Тези договори са сключени преди продажбата на акциите или след това, но със задна дата. Стойността на консултантския договор с Галина Райчева е 400 000 лв., а начинът на представяне на консултацията е „в устна форма”. Лихвата при неплащане в срок на консултацията е в размер на 0,5 % на ден върху посочената сума. Стойността на консултантския договор на Стефан Райчев е 200 000 лв., а начина на предоставяне на консултацията и неустойките са същите. Договори със същите предмет, размер на възнаграждението и неустойки за неизпълнение са сключени и с Маргарита Стоянова и Десислава Дончева, бивши Изпълнителни директори на Меком АД, назначени от Райчев и освободени от ДФ.
„След направения подробен финансов и правен анализ на сделката по придобиване на контролния пакет акции от Меком ДФ установяват, че са придобили не собственост в завод, а са купили дългове. Купили са предприятие с разпродадено имущество и обременено със задължения”, коментира адвокат Боев.
Обрати на съдбата:Експат Капитал
Какво обаче е становището на Експат Капитал. За EconomyNews.bg те коментират: „Дар Финанс са наши уважавани партньори от 2010 г., като оттогава имат представител в Съвета на директорите* на Експат Капитал. Те са професионални инвеститори с голям опит и специфични познания, като само в България имат десетки милиони евро инвестиции, от които Меком е вероятно една от най-малките. Дар Финанс като голяма и сериозна компания има изградени дългосрочни партньорски отношения с много финансови компании и финансови консултанти, подобни на Експат Капитал, които търсят за мнение и с които работят по различни свои сделки и въпроси.” Преди сделката с Меком ДФ дори купува акции от Експат Капитал, като придобива 255 600 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 20,02 % от капитала на ЕК, изпълнителен директор става Хари Тилев.
Възниква въпросът възможно ли е опитни инвеститори да загубят милиони, като се предоверят на консултанти? Случаят показва,че това е възможно. В България дори няма точна статистика колко са консултантските фирми, тъй като на практика има такива компании във всеки сектор на икономиката. Няма специално законово изискване те да носят отговорност за дадените от тях съвети. Според юристи формално погледнато всички професии, които дават някакъв тип съвет са задължени да сключват застраховки „Професионална отговорност”. Това са лекари, адвокати, нотариуси. Вероятно поради разнородния вид консултантска дейност, същата не е изрично уредена в закон. На това основание финансовите или бизнес консултантите не носят отговорност за резултата от дадените от тях консултации. Те получават хонорар, но ако от изпълнение на консултантския им съвет клиента претърпи загуба, то тя е за сметка на клиента.
Впрочем точно това дава спокойствие на консултанта в този случай, защото според чл.1, буква „в” от договор между Дар финанс и Експат от 2010 година, се казва, че „управлението на портфейла се извършва изцяло за сметка и риск на Дар финанс ООД,” а буква „г” гласи, че Експат „не гарантира и не обещава на Дар Финанс ООД фиксиран положителен доход /печалба/ от управлението на портфейла.”
Има ли обяснение на аферата?
Предстои съдебна битка при разпродажбата на недвижимости на компанията, в която ще се включат Дар Финанс, бившият собственик, както и банките-кредитори. Град Силистра обаче загуби повече от 1000 работни места, а тук средното равнище на безработицата е 19.5% за 2013 година, показва годишният анализ на Агенцията по заетостта. Според статистиката това равнище е с 8 пункта над средната за страната.
Навсякъде по света подобни сделки стават, спомнете си аферата Мадоф, която бе възможна заради лекомислието на много богати хора. В българския случай сделката е била възможна пак по същите причини - борсов инвеститор, който купува на сляпо акции, уникално обигран бивш министър на икономиката, плюс местен феодал и партиен функционер, който по думите на хора от Силистра има огромно влияние в съд, прокуратура и полиция.
На 6 януари 2014 година адвокатът на ДФ подава сигнал в Специализирана прокуратура, София за разследване на организирана престъпна група от Н.Василев, Н.Янков, Ст.Райчев и др. Прокуратура отказа да работи по сигнала и го изпраща в Районна прокуратура в Силистра по подсъдност. С постановление от 25 април 2014 година Районната прокуратура в Силистра отказва да образува досъдебно производство по сигнала, като отбелязва, че изложената от жалбоподателите проблематика няма наказателно-правен характер, касае се за спорни отношение в рамките на гражданското съдопроизводство.
Резултатът нямаше как да е друг.
Информация за размисъл
В България през 2013 година са реализирани 9 големи сделки на обща стойност 850 млн. евро. Транзакциите при медиите и телекомуникационните компании през 2013 г. изпревариха енергийния сектор, според Юлиан Гиков от Raiffeisen Investment (България). Сделките по сливания и придобивания в сектора са основен двигател за Централна и Източна Европа, като българският пазар се радва на пълен синхрон с европейските тенденции. Сливанията и придобиванията в сектора на телекомите, медиите и технологиите ще продължат да бъдат във фокуса на инвеститорите и през тази година. През 2014 г. ще се наблюдава и преструктуриране на стратегически играчи на пазара, а фондовете за дялове инвестиране ще се активизират в търсенето на добри проекти, към които да насочат инвестициите си. Последните анализи показват, че фондовете в региона разполагат с над 30 млрд. евро капитал, които чакат да бъдат инвестирани в атрактивни сектори и компании.

 

За любопитните
Компасът на Динев®” с автор Доц. д-р Димитър Динев от УНСС и председател на Асоциацията за предотвратяване на икономическите измами, е методическо средство за ориентири и насочване в правилната посока при разкриване на измами и злоупотреби.

Ето описание на посоките му:
1. Елементите на измамата и потенциалният извършител– мотив, благоприятна, възможност и оправдание
2. Познаването на вида измама
3. Етапите на извършване- подготовка, осъществяване,прикриване,облагодетелстване
4. Начинът на разкриване– сигнал, случайно, проверка и др.
5. Кой разкрива измамата– гражданин,служител, мениджър, проверител, полиция, други
6. Фактите, данните, които трябва и могат да бъдат събирани
7. Съглашателството и/или съучастието
8. Измамата съществува без разпознаваеми сигнали и индикатори

 


 

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България