RegionBG

bg iconНачало » Региони » Цени на земи и имоти по региони

Брой посещения: 19055През 2014 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 684 лв., което е с 15.2 на сто повече в сравнение с 2013 година, съобщи Националният статистически институт. Спрямо предходната година през 2014 г. най-голямо е увеличението на цената на лозята - с 41.4 на сто. Увеличението на цената на нивите е с 14 на сто, на овощните насаждения - с 1.6 на сто, и на постоянно затревените площи - с 24.2 на сто. През 2014 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 957 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в Югозападния район - с 33.9 на сто, и в Южния централен - с 32.8 на сто.Региони в България