RegionBG

bg iconНачало » Европейски фондове » Оперативни програми » Финансиране за 178 малки общини
Финансиране за 178 малки общини
24 Фев 2012 15:14:45    |    1331    |    Коментари: 0
pic

178 малки общини получават финансиране на стойност над 19 млн. лв. Договори по схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини" по Оперативна програма „Регионално развитие" ще подпише ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. Това ще се случи на 27 февруари /понеделник/, от 11 ч. в сградата на МРРБ в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството,  Лиляна Павлова. На 9-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОПРР, което се проведе на 01 декември 2011 г., беше взето решение с наличният финансов ресурс по операция 2.3 „Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси" да се финансират резервни проекти, насочени към мерки за повишаване на енергийната ефективност на публична образователна инфраструктура- университети, общински детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища, които са одобрени през 2010 и 2011 г., но за които не е достигнал финансов ресурс. В изпълнение на решението на КН и след проведена кореспонденция за актуалността на проектните предложения, с Решение №РД-02-14-414/21.02.2012 г. на Ръководителя на УО на ОПРР са одобрени за финансиране 28 проектни предложения от резервната листа по схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини". В процес на подготовка са още 3 договора за предоставяне на безвъзмездна помощ- с общините Берковица, Белоградчик и Кочериново. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза приблизително на 19,7 млн. лв. Средствата са насочени към дейности за Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции - детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища на територията.

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България