RegionBG

bg iconНачало » За всеки » Кулинария » Бисквита или вафла?
Бисквита или вафла?
24 Юни 2015 14:00:00    |    6905    |    Коментари: 0
pic

Бисквитите и вафлите са с изключително широко потребление в българските домакинства. Голяма част от домакинствата са едновременно купувачи и на едната, и на другата категория, показва анализ на GfK, публикуван от сп. Регал . Въпреки това през годишния период до март 2015 г. се наблюдава нарастване на ексклузивните купувачи на бисквити спрямо аналогичния предходен период. Регистрираме и слабо повишаване (с 1.8%) в закупените количества бисквити, докато вафлите свиват позициите си (с 1.5%). В стойност бисквитите остават сравнително стабилни, а вафлите спадат с 2%. За увеличеното потребление на бисквити оказва роля фактът, че покупките им стават значително по-интензивни. Категорията е купувана по-често, като средно на домакинство се падат по 16 покупки за дванадесетте месеца до март 2015 г., което е с една покупка повече спрямо предходния период.
В категорията бисквити се разглеждат три основни вида - с глазура, без глазура и такива с добавки и/или пълнеж. С най-голяма тежест в стойност са бисквитите с глазура (42%), а в обем са бисквитите без глазура (51%). Бисквитите с пълнеж и/или добавки заемат най-малък дял от пазара - 18% в стойност и 14% в обем. Позициите им остават непроменени и за двата анализирани периода. Динамика се наблюдава при другите два сегмента. Бисквитите с глазура намаляват значението си и в стойност (с 1 процентен пункт) и по-забележимо в обем (2 процентни пункта) за сметка на нарастване в позициите на тези без глазура. Това увеличение на чистите бисквити освен като дял от категорията се наблюдава ясно и в стойност (4%), и в обем (6%). Именно това се оказва най-успешният сегмент. Динамиката в него се определя от ръста в честотата му на пазаруване от осем покупки средно на домакинство на девет.
При вафлите разглеждаме два сегмента – вафли с глазура и вафли без глазура. Доминиращи в стойност са вафлите с глазура с тежест от 56%, докато в обем са вафлите без глазура – 55%. Това разминаване се дължи на по-високата средна цена на вафлите с глазура. Слаба динамика се наблюдава и в тежестта на различните сегменти за двата анализирани периода. Вафлите с глазура повишат дела си спрямо общото потребление с един процентен пункт за сметка на свиващия се дял на обикновените вафли. Всъщност обикновените вафли са тези, които допринасят за негативната промяна общо за категорията вафли. Те се свиват в стойност с 5% и в обем с 3%.

 

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България