RegionBG

bg iconНачало » Местна власт » Данъци и такси » Откъде идват милиардите за Виена?
Откъде идват милиардите за Виена?
26 Сеп 2018 11:05:00    |    8561    |    Коментари: 0
pic

Виена, Екип на EconomyNews.bg и Region.bg

Колко е бюджетът на Виена? Как се формира и как се преразпределя? Ето какво казва Норберт Шиндлер*, ръководител на Отдел „Бюджет” (МА 5), специално за EconomyNews.bg и Region.bg**.

Г-н Шиндлер, вярно ли е, че бюджет на Виена е 13 млрд. евро?

Норберт Шиндлер: Да, вярно е! Дори малко повече и непрекъснато расте.  

Как се формира бюджетът на Виена?

Норберт Шиндлер: Най-голямото перо са приходите, които се събират централно от държавния бюджет. Австрия е федерална държава, която е съставена от отделни териториални единици. Те, от своя страна, са следните – на първо място, федерацията като цяло, 9 провинции и към 2000 общини. По конституция всички тези териториални единици имат определени задачи, които трябва да изпълнят със собствените си финансови средства. Всяка териториална единица има собствен бюджет и отчет. Данъците в Австрия се събират предимно централно, защото така по-лесно се управляват данъчните приходи. Следва преразпределението на средствата към провинциите и общините. Финансово-изравнителният процес се прави веднъж месечно. На всеки пет години провинциите и общините преговарят с Федерацията каква част от бюджетните средства ще им бъдат предоставени. Това са много трудни и дълги преговори, но в крайна сметка средствата се преразпределят според определена квота.

От тези 13 милиарда евро Виена получава 6 милиарда евро като части от приходите. Тук трябва да уточним, че Виена е от една страна провинция, а от друга – община. Виена управлява общо тези средства, но според общинските правила. Сумата се променя според конюнктурата -  ако се събират повече данъци, получаваме повече пари.

Има формула, според която се преразпределят бюджетните средства. Един от критериите е броят на населението. Но има и друг критерий, предвид факта, че в някои общини живеят 50 души, а Виена е с население 1,8 млн. души. Този критерий е от огромно значение при реализирането на много от проектите.

Например да вземем детските градини – дори в най-малките австрийски общини има по една, също така начално или основно училище. По отношение на средните училища, по-често те са разположени в окръжния град, а не във всяко селце.

Друг пример са болниците, които също гълтат повече средства. За да се изравни бюджетът спрямо нуждите, които както се вижда са много различни, се използва формула на различни нива – броят на жителите се умножава по определен коефициент. 

Така от споменатите 13 милиарда евро, Виена получава 6 млрд. евро, което прави 45% от общия бюджет.

Освен федералните закони, които действат в цялата страна, всяка провинция може да постанови собствени местни данъци, като например таксите за паркиране, за тротоарно право и др. Към тази група спада и данък „куче”. Любопитно е, че притежанието на всяко следващо куче се облага по-скъпо. Почти навсякъде има и туристическа такса.

Тези разнообразни малки данъци правят общо 1,6 млрд. евро и представляват 13% от 13-те милиарда евро.

Други източници на приходи са т.нар. частно-правни такси. Например отдаването под наем на спортни зали или площадки на частни лица.

Голяма част от приходите са благодарение на управлението на имущество (общинска собственост) и дългове.  Общинските дългове към момента са в размер на 6,4 млрд. евро. Те са към банки и към Федералната агенция за финансиране. Тази агенция отговаря за финасирането на цялата федерация. Провинциите могат да вземат кредити от нея при изключително изгодни условия. Виена има кредити с краен падеж. В случай, че общината не може да изплати сумата наведнъж, тя взима нов кредит и го рефинансира чрез агенцията или чрез банки. Новият кредит обаче се осчетоводява като приход.

На каква стойност са приходите от управлението на общинска собственост?

Имуществото на общината е разнообразно – спортните салони и площадки, но също и паричните средства. Град Виена има своя сметка, но не може да купува акции или да участва на борсата. Общинските жилища не са включени в общия бюджет, защото през 1998 г. е взето решение те да се отделят в отделно предприятие „Виенски жилища”. То само управлява бюджета си. Това е едно от общинските предприятия, което не се нуждае от субсидии, а се справя самостоятелно.

Как се преразпределя бюджетът на Виена?

Много голяма част от средствата отиват за заплати. Виена има много служители, защото предоставя и много услуги. Например, общински болници, детски градини и училища, поддръжка на улиците и парковете, пожарна и т.н. Дори в частните училища възнагражденията на преподавателите се изплащат от Общината. Това прави 20% от 13-те милиарда евро.

Следващото голямо перо са пенсиите на служителите, които се изплащат от общинския бюджет. Делът на тези разходи е 10%. Този процент обаче ще се намалява постепенно, защото  от години вече се предпочита пенсионна система, при която за служителите вече  севнася в пенсионния  фонд. Всички нови служители на Общината сключват договори според новите правила.

За 2018 г. 1,9 млрд. евро са предназначени за болниците, включително частните. Обединението на болниците е организирано по подобие на предприятието „Общински жилища”. Голяма разлика е, че жилищното предприятие може да се самоиздържа.

Сериозен дял от бюджета се пренасочва към грижата за възрастни хора и Фонд „Социална Виена”. Той е самостоятелно - правно тяло и не принадлежи на никого. Има собствен бюджет и доходи, но Виена субсидира една част и по този начин за 2018 г. 1 млрд. евро ще отпусне общината на този фонд.

Друго голямо перо са социалните помощи. Всеки виенчанин има право на минимална сума. Разходите за 2018 г. по това перо ще бъдат 700 млн. евро.

От няколко години детските градини във Виена са безплатни. 400 млн. евро от бюджета ще бъдат насочени там.

Общественият транспорт и предприятието „Виенски линии” получават субсидии в размер на 300 млн. евро.

Метрото във Виена продължава да се разширява. Общината субсидира именно строителството и за настоящата година са предвидени 160 млн. евро. В момента се планират работите по изграждането на линия 5 (U5), като Федерацията субсидира този проект с 50%.

Отделно се правят инвестиции в различни области – метро, болници, училища и детски градини, инфраструктура. По това перо са заделени 1,5 млрд. евро.

Кои са големите въпроси, които са в процес на обсъждане?

На всеки пет години, когато се договарят бюджетите, общините и провинциите желаят да имат т.нар. суверенитет за определяне на данъците. Това означава, че те искат да се облагат доходите на лицата, които се намират на съответната територия. В момента такова облагане не съществува, а Федерацията централно определя и събира данъците. Основното притеснение е, че може да започне голяма конкуренция между провинциите за привличане на хора и работни места според данъчните предимства на местно ниво. От 1 януари 2018 г. обаче се промени делът на субсидиране . Той се пренасочва като субсидия за жилищно строителство. Досега този данък беше централен, но от тази година е общински. В зависимост от работното място, данъкът се внася в бюджета на съответната община. Този данък е все още в тестов период.

Много се обсъжда и критерият за разпределение на бюджета - според някои не е справедливо броят на населението да е основен критерий, а по-скоро това трябва да бъдат задачите и задълженията на конкретната община. Друг момент е, че училищата и детските градини получават субсидия за всяко дете. Проблемът е, че училищата с по-малко ученици получават по-малко средства, а разходите са съизмерими с тези училища, където има по-голям брой ученици и съответно по-високи субсидии.

-----------------------------------

*Норберт Шиндлер е ръководител на направление "Бюджет" в общинския отдел МА 5, "Финанси". Сред темите, за които отговаря, са предварителна калкулация и финансови отчети на Община Виена.

**Със съдействието на Ойроком-ПР София, Бюро за международни връзки на Община Виена. 

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България