RegionBG

bg iconНачало » Обществените пространства на Виена
Обществените пространства на Виена
08 Ное 2017 11:22:53    |    2788    |    Коментари: 0
pic

Кармелита Денева, Ива Стойкова, Виена

Години наред Виена е най-доброто място за живеене в света, показват различни анкети. Но не е нужно да се видят класации, за да се разбере този факт. Необходимо е само да се посети града и да се направи разходка в произволно избрано място, дори и в не толкова престижни квартали.  Въпреки че градът е с 2 млн. жители, това, което го прави привлекателен е чувството за уют, подреденост на неговите улици, паркове и площади. Как се постига този ефект? Отговорът дават д-р Изабел Визхофер, ръководител направление „Ландшафтна архитектура и обществено пространство” и инж. Удо Хеберлин, експерт в направлението в отдел MA 18 на община Виена.

Какво означава обществено пространство?

Това са такива места във Виена, които могат да се използват от всеки без никакви ограничения, безплатно. Обикновено, когато се говори за обществено пространство, се има предвид открито пространство -  улици, паркове и площади. Във Виена има и частично обществено пространство -  площи, които се използват  от виенчани, но не от всеки. Например парковете към големи социални сгради - те са отворени, но през нощта се заключват. Повечето паркове са отворени денонощно.

От какво се нуждае виенчанинът?

Ние, в нашия отдел считаме, че виенчанинът има нужда от пространства без прегради, където хората се срещат и общуват , но сигурни за своята безопасност. С това се съобразяваме както ние в отдела, така и с архитектите, които работят в тази сфера.  Имаме една платформа за сигурност, където се събират много организации – младежки, полицията, лобито на просяците, проектантите  на градско пространство, за да обсъждаме  сигурността, не само функционалността на тези пространства.

Колко време е нужно за превръщането на дадено място в открито обществено пространство и какъв е процесът за това?

Зависи от това колко е голям проектът – дали се прави преустройство на малка улица, или се реконструира голям площад.  Например вече имаме изготвен проект за промяна на един от най-големите площади на Виена – Schwedenplatz, където се събират не само местните хора, но и много туристи.

Преди да се изготви проект и план за преустройството, първо се прави функционален и социален анализ  на това какви хора живият тук като възраст, професии, какви са социалните групи, колко са безработните. После отива наш служител на място да наблюдава посещаемостта на площада. И на тази база възникват първите идеи за бъдещата реконструкция.  Тези идеи се конкретизират, след това се включват гражданите в дискусиите по бъдещото преустройство. Когато и този етап приключи, задачата се възлага на проектантски фирми с или без търг за обществена поръчка.

Следващата стъпка е политическото одобрение  на проекта, като това може да отнеме 3-4 години,  но това е така само при много големите проекти.

Следва осигуряване на бюджет.  В нашата служба имаме бюджет само за проектиране на проектите, после идват средства от други отдели – работа по улиците, например.

Финансирането е или от централния бюджет на община Виена, или от районите на Виена. При големи реконструкции районите получат средства от централния бюджет на община Виена.

При малки проекти на улици и малки паркове се правят одиторски списъци, а ние даваме свое мнение и проектът се реализира в рамките на 6 месеца.

В такъв момент може ли да има гражданска намеса?

На този етап обсъждането при гражданите е приключило, забавянето може да дойде само по политическа линия. Нашите наблюдения показват, че най-големите ни проблеми са идвали от велоалеите. Преди години се наложи да променим трасето на такава алея, защото пречеше на автомобилите.

Категоризация на градските места на Виена

1. Пешеходни зони с общо значение - 13 места
Поради тяхното културно значение и висока идентификационна стойност тези места надхвърлят местния контекст и имат градско или дори междунационално значение. Примери: Stefansplatz, Heldenplatz, Rathausplatz, Kärntner Straße и др.

2. Областни централни площади, пешеходни зони с областно значение - 34 места

Районните централни площади са с културно и идентификационно значение на района, централно и лесно достъпни и с подходящ размер. Съществуват съответно високи честоти за пешеходците.
Като указание за максимален обхват за главните квартали на дистанция се приема разстояние от 1000 м - това съответства на средно време за ходене от приблизително 15 минути.
Примери: Wallensteinplatz, Yppenplatz, Karmeliterplatz, Siebenbrunnenplatz и др.

3. Quartierplatz  - 203 места
Кварталите са областни по отношение на тяхното културно значение и обхвата на дейностите. Те дават регионална идентификация и сплотеност.
Като указание за максимален обхват за настаняване е предвидено разстояние от 500 метра - това съответства на средно време за ходене от приблизително 7-8 минути.
Примери: Volkertplatz, Siebensternplatz, Servitenplatz и др.

4. Места, свързани с жизнената или работната среда, 258 места
Тази категория градски площадки е най-близо до апартаментите или работните места и поради това предлага предимно краткосрочен отдих в най-голяма близост. Тези места нямат културно значение.
Тези места са в диапазона от 300 метра, което съответства на времето за ходене от 4-5 минути.

5. Микро свобода
Това е най-малката площ на градски център, под формата на разширяване на тротоари, кътчета на сгради. Основен аспект при проектирането на пространствата за микрорегулиране е възможността за достъпност и по този начин за използване на района.

Колко са обществените пространства във Виена?

Във Виена имаме създадени и обособени повече от 280 обществени отворени пространства.

Всяка категория зависи от периферията, която обхваща. В центъра на града е трудно да се намерят свободни парцели или да се съборят къщи, за да се направи отворено обществено пространство. Затова се търсят съществуващи улици, за да се преустроят.

Сега се преустройва един голям площад, където се наложи да се преместят трамвайни  релси, така че да се озелени останалата част.

Обсъжда се идеята във всеки район на града да се създаде улица на срещите и на общуването – накратко цялата улица или части от нея да стане пешеходна зона с пейки и места за срещи и разговори. 

В процес на реконструкция, за да се превърне част от улицата в място за срещи, е Lange Gasse, тя е съвсем близо до Кметството. В този дух се реконструира и  Herrengasse – вече е зона без коли, с нов тротоар и паваж. Интересното тук е, че финансирането на проекта бе не само от общината, а се включиха собствениците на магазини, както и един петзвезден хотел, който се намира на улицата. Mariahilfer Straße също стана такава улица след преустройство /б.а. реконструкцията струва 600 евро на кв.м./.

Колко са вложените средства в това направление?

В повечето случаи  община Виена инвестира средствата, но както казахме включват се собственици на магазини, за модернизация на площада пред канцлерството и президентството средства бяха дадени от държавния бюджет.  В нашия отдел  годишно за планиране на проектите разполагаме с  бюджет от 50-100 хил.евро. Но реализирането се прави от други отдели, които влагат и своите инвестиции в проекта.

Каква е ролята на традицията на Виена във вашата работа?

Ние запазваме винаги историческата даденост на площадите и улиците. Например паветата се пазят от десетилетия, защото всичко това  е част от историята.

Има обаче един бароков площад от Средновековието, който се възстанови напълно и затова се наложи да се съборят сгради – това е Franziskaner platz. 

С  изграждането на Ringstraße Виена формира много високо съзнание за обществените открити пространства. За цялата Ringstraße е бил обявен конкурс , като освен улицата се работи по Градския парк, площада пред Кметството, площада Зигмунд Фройд, площада при Операта. При разработката на тази улица обществените пространства са били включени в проекта, както и площад – градината Мария Терезия, който е бароков.

Понякога десетилетия е обсъждано дали например Дантелената църква  да се обгради със зид или не. В този период  доминират идеите на Камило Сите – архитект и проектант на Виена. Той е написал книга за градското строителство и принципите му.  Въобще идеята е била площадът да се възприема като една сцена и сградите около него да се представят като колиз около него.

По времето на Камило Сите акцентът е бил върху фасадите на сградите, днес ни трябват площади и сгради за ползване от хората - как те се чувствуват и какво могат да вършат там.

Т.е. обществените пространства трябва да са не само красиви в архитектурно отношение, но и функционални.

Направихме карта с иконки, които показват в съответно обществено пространство какви функции са възможни в този парк, улица и площад - какво можеш са правиш, като си седнал, легнал, като се движиш и т.н. През тази година ще въведем тези функционалности.

Имате ли любимо място във Виена?

Виена има 23 района и всеки кмет казва, че неговият е най-хубав.  Има много красиви площади във Виена. Ние като отдел знаем къде в града няма отворени обществени пространства, а хората имат нужда от тях. Това е сърцевината на нашата работа като отдел -  да направим и от най-малките места – открити общи пространства.  Не е лесно да ги откриваме, тъй като общината няма свои парцели, нито може да събори сгради, за да ги направи,  затова при всяка по-голяма или по-малка реконструкция из града търсим възможности за обществени пространства.

Един такъв пример е терасата над Виенската река, паралелно с която се движи линия U4 на метрото. Тази река е малка, има качества на ландшафт, но няма места за обособяване на обществени пространства. Като първа стъпка за промяна бе преустройването на един мост и оформянето на пространство над метрото – тераса с места за отдих и хубава гледка. По-конкретно тя се намира до спирка Pilgramgasse. Това ново обществено пространство е с много достойнства, защото отдолу върви метрото, паралелно е улицата за движение, но хората от тази гъстонаселена част на Виена имат възможност да седнат на слънце или да наблюдават залеза му. Хората обичат такива неща и в определени часове на деня там се събират много виенчани.

Може да видите всички тези места, които споменахме, те илюстрират усилията ни.


Снимки: EconomyNews.bg

Със съдействието на Ойроком-ПР и софийското Бюро за международни връзки на Община Виена

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България