RegionBG

bg iconНачало » Местна власт » Политика » Къде е най-чистият въздух във Виена ?
Къде е най-чистият въздух във Виена ?
07 Окт 2016 12:25:00    |    7275    |    Коментари: 0
pic

Виена, специални пратеници на EconomyNews.bg и Region.bg Кармелита Денева, Ива Стойкова **

Къде е най-чистият и къде е най-замърсеният въздух, който дишат жителите на Виена? За човек, който познава града, не е изненада, че в центъра на австрийската столица, в иновативния нов квартал Зеещад или в някогашното селце с множеството изби и лозя, днес квартал на Виена -  Гринцинг, разположен в горите около града, че се диша един и същ като качество въздух.

И все пак наистина ли въздухът на Виена е чист и здравословен във всяка точка от града?

На този въпрос отговарят инж. д-р Хайнц Тицек, ръководител „Намаляване на емисиите във въздуха” и инж. Райнер Планк от отдел МА 22 „Опазване на околна среда” на община Виена.

Какво е качеството на въздуха във Виена?

Инж. д-р Хайнц Тицек, инж. Райнер Планк:

Качеството на въздуха на Виена непрекъснато се подобрява. Стойностите са много добри. Вие сигурно познавате европейската и световна рамки и изискванията за граничните стойности на вредни емисии във въздуха, и с оглед на тях качеството на въздуха в община Виена има много добро място както по отношение на вредните емисии, така и на праховите частици във въздуха. При вредните емисии единственото вещество, при което имаме съвсем минимално завишение е азотният диоксид.*

Има гранични стойности на различните вредните вещества във въздуха, като граничната стойност се мери веднъж като средна дневна стойност и втори път като средно годишна. В ЕС граничната годишна стойност е 40 мг на куб.м. През 1991 година сме били над тази стойност, но днес тя е 21 мг на куб м. като годишни норма, което е добро постижение за европейското пространство. Според Европейските директиви граничната стойност от 40 мг на куб.м. може да се надхвърлят 25 дни в годината.

Преди години сме надвишавали по-често тази гранична стойност за повече дни годишно - 92-95 дни, сега тя намалява и през погледните години само за 14 дни годишно граничната стойност е била надхвърляна.

Всички други вредни вещества, включени в PM 10, не са проблем за Виена. Единственият проблем е азотният двуокос, който се генерира от автомобилното движение.

Каква е систимета за измерване качеството на въздуха в града?

Инж. д-р Хайнц Тицек, инж. Райнер Планк:

Имаме много добра мрежа от 17 станции за измерване на въздуха. Като те са разпределени на характерни места във Виена. Например имаме станции във втори район, близо до магистрала за движение, в квартал за живеене, в индустриална зона, имаме станция и във Виенската гора.

Много пъти граждани ни казват, поставете станция близо до моя дом, защото въздухът не е добър, така го чуствуват те. Това, разбира се, не е възможно, ние сме разпределили станциите хармонично по цялата територия на града, за да се получава максимално точна картина и стойности на качеството на въздуха във всеки момент.

От друга страна тези станции са скъпи и е нужен персонал за тях, така че не бихме могли да отворим станция на много повече места.

Къде е най-чистият и най-замърсеният въздух във Виена?

Инж. д-р Хайнц Тицек, инж. Райнер Планк:

Най-добрият въздух измерваме във Виенската гора и парк Лобау, а най-лош е той по протежение на магистралите и пътищата с интензивен трафик.

Колко често се дават данни от измерването на въздуха?

Инж. д-р Хайнц Тицек, инж. Райнер Планк:

За пределните стойности ние всеки месец предаваме доклад, като там се дават пределно допустимите европейски стойности и актуалните за Виена. Освен това стойностите за града се актуализират онлайн.

Измерват се основните вредни емисии от азотен и серен въглероден окис, частиците финна прах, като те се мерят на половин секунда и така се извличат средните им дневни стойности.

Измерват се и тежките метали във въздуха – данните се събират и веднъж годишно се изпращат в лаборатория за анализ.

Нормативната база, на която работят измервателните станции, са директивите на ЕС, но искаме да отбележим, че имаме по-гъста мрежа, отколкото са изискванията на ЕС.

Кои са основните замърсители на града като източник?

Инж. д-р Хайнц Тицек, инж. Райнер Планк:

Вредните емисии във Виена преди всичко се произвеждат от трафика, не от промишлеността. Друг замърсител е димът от пожари.

Праховите частици  идват основно от строителните обекти, както и от машините, които работят при тях. Тези частици се разпределят в две категории – по-груби и по-финни. Строителството генерира основно по-груби прахови частици.

Във Виена няма единични източници на замърсяване на въздуха, които да са поястоянни замърсители, като например електростанции на газ, изгаряне на отпадъци, тъй като те имат ефективни устройства за пречистване на въздуха.

А рафинерията на OMV, която се намира на километри от Виена?

Инж. д-р Хайнц Тицек, инж. Райнер Планк:

Рафинерията на OMV е източник на замърсяване, но не за Виена, а за област Долна Австрия и община Швехат. Рафинерията не случайно е разположена там в югозападната част на Виена, защото тук духа преди всичко вятър от северо-изток и помага да се разнесат вредните емисии и частици. Ние и там имаме станция за измерване. Тя показва стойности, които са без отклонения.

Какви са плановете на община Виена за качеството на въздуха, има ли специални проекти и програми и какви са ефектите от тях?

Инж. д-р Хайнц Тицек, инж. Райнер Планк:

Общината има последователна и дългосрочна програма в тази насока и тя се реализира от много отдели не само от нашия. Ние сме само една част от екологичния екип на община Виена.

В общината проекти за опазване на климата се реализират от 1999 година, а от 2005 година са разработени и се осъществяват и проекти за опазване на въздуха. От 2011 година е в ход проектът Smart City Vienna, който включва много мерки.

Добър пример в този смисъл е намаляване на опесачаването на улиците през зимата. И ако през 2000 година за тази цел са използвани 43 хил. тона пясък, то през 2013 година са употребени само 1000 т. пясък.

Основен акцент от работата обаче е да се намали градският трафик, защото както отбелязахме, той е най-големият замърсител на въздуха на града. Има много мерки в тази насока – насърчава се използването на велосипеди, забрана стари камиони да се движат в града, 30 км/ час е скоростта, която се препоръчва за Виена, насърчава се използването на обществения транспорт. За периода 1993-2014 неговото използване бележи ръст от 10%, използването на личните автомобили намаля с 13%, карането на велисипеди бележи ръст от 4%.

Една от трайните мерки е и енергийната ефективност на жилищата. В тази връзка ще отбележим, че в най-новия квартал на града Зеещад – хората се насърчават  да не си купуват автомобили, защото до там има метро, което бе построено преди още да бъдат населени първите сгради в квартала.

Общината има приети строги административни изисквания към заводи и фирми, чиято цел е опазване на околната среда.

Дългосрочен проект на нашия отдел е изработване на екобизнес план на фирмите, които работят на територията на Виена. Наши служители изготвят такива планове на фирмите и така ги подпомагат да работят в интерес на околната среда.

Друг елемент в тази посока са т.нар. екопокупки на общината. Всичко, което общината купува за собствени нужни - от принтери до храна, трябва да са произведени с оглед на опазване на околната среда. Това е условие, което общината спазва стриктно, като така насърчава компаниите да опазват околната среда.

С какъв екип като численост и професионалната подготовка разполага отделът?

Инж. д-р Хайнц Тицек, инж. Райнер Планк:

Отделът на общината за опазване на околната среда се занима с много дейности. И една голяма част от служителите са юристи в направления  екологична съотносимост, за опазване на природата, и обработка на отпадъци.

Другата значителна група от служителите са вещи лица за обработка на отпадъци, борба с шума и качеството на въздуха.

Имаме химици, биолози, хора с различни технически специалности, информатика. Общо 110 служители има отделът.

---------------------------------------

*Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), някои промишлени предприятия, тютюнопушенето. Под въздействието на интензивна слънчева светлина и в присъствие на летливи органични съединения в атмосферния въздух азотният диоксид взаимодейства химически, в резултат на което се образува вторичният замърсител - озон.

**Със съдействието на EUROCOMM, Бюро за Международни връзки на Община Виена

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България