RegionBG

Висок интерес към ОПАК
19 Апр 2012 16:00:00    |    713    |    Коментари: 0
pic

Изтече крайният срок за получаване на проектни предложения по две процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПАК. Те са по подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация" и по подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост". Това са първите процедури по тези подприоритети съответно за общини и централни администрации от началото на Оперативна програма „Административен капацитет" през 2007 г.
Големият брой подадени проекти потвърждава, че ОПАК реагира бързо на нуждите на гражданите и администрацията, че индикативната годишна работна програма за 2012 г. е подходяща и навременна, както и че интересът към ОПАК нараства с всяка изминала година. Това съобщава Единният информационен портал „Структурни фондове на ЕС”. С финансирането на тези проекти ОПАК ще подпомогне реформата в местната администрация и ще ускори процеса на изграждане на електронно управление в страната.
62 общини подадоха проекти за преструктуриране и подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса по подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация". Активността на местните власти потвърждава изключително големия интерес и необходимост от такъв тип дейности в общините, както и успеха на проведената разяснителна кампания. Близо 200 представители на общински администрации взеха участие в информационните дни, проведени през месец март в София, Пловдив, Бургас, Варна, Ловеч и Враца. Всички качествени проекти ще бъдат финансирани, дори ако се наложи увеличение на общия бюджет на процедурата. Първоначално гарантираните средства са 5 милиона лева, като един проект може да е на стойност между 50 000 лв. и 200 000 лв.
17 централни администрации кандидатстваха за усъвършенстване на информационно-комуникационната среда в държавната администрация за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса. На информационния ден в края на февруари в София участваха над 80 представители на централната администрация. По тази процедура по подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост" ОПАК ще финансира дейности за изграждане на информационно-комуникационни системи, за разработване и внедряване на нови модули към съществуващи информационни системи, за разработване на анализи и програми за развитие на националната инфраструктура за пространствена информация; за разработване на анализи, методологии за организация, мониторинг, координация и контрол за управление на информационната сигурност и др. Общият бюджет на процедурата е 7 млн. лева, а проектите трябва да са на стойност над 100 000 лв.
 

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България