RegionBG

bg iconНачало » Новини » България » България - страна с "умерен риск". Аргументи?
България - страна с "умерен риск". Аргументи?
12 Апр 2017 15:11:00    |    1352    |    Коментари: 0
pic

Рейтингът на България се запазва на ниво B2 – “умерен риск”, обяви световният лидер в застраховането на търговски кредити - Euler Hermes в регулярни си доклад след първото тримесечие на 2017 година. “България попада в горната част на скалата и на индикатора B, и на индикатора 2. Има обаче комбинация от рискови фактори, която не ни позволява сега да повишим рейтинга, а и не очакваме това да е възможно през 2017 г.”, обясни Манфред Щамер, Главен анализатор Икономически проучвания и оценка на риска на компанията.

Според анализаторите проблематичен остава високият относителен дял на външния дълг – близо 74% от БВП през 2016 г и прогноза за около 72,5% през 2017 и 2018 г. Това е значително по-високо от считаното за нормално за развиващи се икономики – 50%. След кризата от 2014 г. банковата система е стабилна, но следва да се отчете сериозният дял на необслужвани кредити, който се запазва на 20% и е най-високият в региона на Централна и Източна Европа.

“Допълнително предизвикателство за икономиката са предсрочните парламентарни избори, които са фактор за известно макар и не драматично забавяне на ръста. През 2017 г. влияние ще окаже и увеличението на цените на горивата, което вече се случва у нас с природния газ и ще продължи и с очакваното покачване на цените на петрола”, коментира Камелия Попова, управител за България.

Така прогнозата  за 2017 година е за леко забавяне на развитието на българската икономика през 2017 г. с очакван ръст на БВП от 2,8% (при 1,6% за Европа). Увеличението на цените на горивата и енергията е една от причините международните анализатори да прогнозират средногодишна инфлация от 1,8% за 2017 г. Те обръщат внимание, че това е промяна с 2,6 пункта спрямо 2016 г., когато е отчетена средногодишна дефлация -0,8%. Очаква се и увеличение на разходите за индивидуално потребление от 2%, подкрепено от актуализирана прогноза за спад на безработицата до ниво от 7,2% и увеличение на трудовите възнажграждения средно с 6,5%.

“Цените на горивата безспорно ще окажат влияние върху българската икономика, като освен енергетиката, най-засегнатите сектори ще бъдат транспорт, химическа индустрия, метали. Не очакваме обаче драматични трусове, защото става въпрос само за частично връщане към нивата от 2015 година. А много компании успяха да извлекат позитиви при преходния спад.”, прогнозира още Попова. Според анализаторите средното увеличение на цените на природния газ в Европа ще бъде 10% спрямо предходната. В световен мащаб се очаква цените на петрола да се покачат средно с 20%, като прогнозата е за средна цена от 57 щ.д. за барел.

“Химическата индустрия в България се развива успешно през последните три години, като за 2016 година средният ръст е 6%. На фона на глобалните проблеми при производството и търговия с метали, този сектор е стабилен и с добри постижения у нас. Затова очакванията ни са бизнесът да премине без драматични проблеми през периода на промяна на цените на горивата и енергията.”, допълват специалистите.

По-уязвим се очаква да бъде транспортният сектор, тъй като е представен от множество компании с различен мащаб, профил и степен на организационна подготовка за промени. Той остава под засилен мониторинг и в чувствителната “оранжева” зона на риск според рейтинга по индустрии на Euler Hermes*. Транспортът е чувствителен от дълго време, със задълбочаващи се проблеми поради преобладаващото насищане на сектора с малки и средни компании с по-ниска ликвидност и недостига на работна ръка. В същото време секторът изисква сериозни инвестиции за поддържане и обновяване на автопарка.

“Като цяло, въпреки предизвикателствата, прогнозата ни за развитието на българската икономика през 2017 г. е за запазване на стабилност с някои възможности за положително развитие.”, обобщава Камелия Попова. Сред основните двигатели се очаква отново да бъде експортът. През 2016 година той отбеляза ръст от 5,5% и се очаква темпът на растеж да се запази и през тази година.

----------------------Международната компания прави периодична оценка на 241 държави и територии, като използва собствена комплексна методика, която включва стотици количествени и качествени индикатори за икономиката, политическата и бизнес среда, търговията и финансите. Рейтингът дава информация за степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава. Скалата включва два индикатора -  за средносрочен риск от AA (най-нисък),A,BB,B,C,D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок).

 

 

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България