RegionBG

bg iconНачало » Икономика » Сектори » Асоциацията на бизнес клъстерите прие нови членове
Асоциацията на бизнес клъстерите прие нови членове
12 Ное 2012 13:15:00    |    1413    |    Коментари: 0
pic

Асоциацията на бизнес клъстери (АБК) прие на Общо събрание шестима нови членове и избра нов Управителен и Контролен съвет. Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер, единодушно бе избран за Председател на Новия Управителен съвет. Петър Белев от Български Клъстер Телекомуникации е новият Председател на Контролния съвет на Асоциацията.
Ето и новите членове:

1. Средногорие Мед Индустриален клъстер: Клъстерът съществува от седем години. Основан е по инициатива по инициатива на големите индустриални предприятия от района на Централното Средногорие: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД и „Челопеч Майнинг“ ЕАД. В клъстера членуват общините Пирдоп, Панагюрище, Мирково, Златица, Стрелча и Челопеч.

2. Клъстер по микроелектроника и индустриални електронни системи - съществува от 2010 г. Членове са 5 фирми. Компаниите са основно с чужди капитали и затова развиването на дейност извън пределите на страната не е приоритет, а акцентът е върху образованието, изследванията, сътрудничеството по проекти и др.

3. Български клъстер "Телекомуникации" - създаден по инициатива на Фондация "ИКТ Клъстер" в началото на 2008 г. по проект "Създаване на Клъстер по телекомуникации и развитие на устойчива клъстерна стратегия", финансиран от програма ФАР и Министерството на икономиката и енергетиката. БКТ съществува като юридическо лице от април 2010 г. Клъстерната организация е основана с цел да се подобри конкурентоспособността на фирмите. Членове са 12 компании и Технически университет-София.

4. ИКТ-Пловдив - клъстерът е учреден през октомври тази година. В него членуват 10 компании, основно от софтуерния бранш, както и община Пловдив.

5. Клъстер за здравен туризъм България - учреден е през август 2011 г. Членове са дентални клиники, Пощенска банка, застраховател, туроператор. Клъстерът е спечелил 2-годишен проект по ОП „Конкурентноспособност” за развиването на здравен туризъм в страната.

6. Индустриален клъстер „Електромобили” (ИКЕМ)- съществува от 2009 г. В клъстера членуват 48 представители на бизнеса и образованието, включително петролната компания Лукойл и Монбат.

Асоциирани членове на асоциацията станаха: БЕК – Български екологичен клъстер, Клъстер Пловдив – Древен и Съзидателен и Български Консорциум на производителите на висококачествени вина „Тракия“.

След приемането на новите членове, Асоциацията на бизнес клъстерите реши Управителният съвет да се състои от седем души, а контролният съвет - от трима, като при избора на кандидатурите водеща е идеята да бъдат обхванати разнообразни сектори на икономиката.

Самата Асоциация на бизнес клъстерите е учредена през 2009 г. във Варна от:

1. Клъстер мехатроника и автоматизация
2. ИКТ Клъстер
3. ИКТ Клъстер Варна
4. Български мебелен клъстер
5. Български морски клъстер
6. Клъстер в енергоизграждането Елемон
7. Клъстер Информационни ресурси
8. Клъстер Лазери и оптика

Сред най-важните задачи, които АБК е осъществила досега, е създаването на база данни на клъстерите в България. Отчетени са 42 клъстера и клъстерни инициативи (в процес на създаване).

Сред проблемните области е липсата все още на уебсайт на АБК, повишаване събираемостта на членския внос, намирането на допълнителни източници на финансиране, привличане на нови членове и активен PR.

По време на Общото събрание на АБК стана ясно, че се обсъждат улеснени процедури за кандидатстване по оперативните програми. Статистиката сочи, че през 2005 г. по 1-ва фаза на програма ФАР са кандидатствали 100 организации, претендиращи да са клъстери. От тях са одобрени и финансирани едва 2, но те не се оказват устойчиви, защото към днешна дата не съществуват. През втората фаза на програмата кандидатите са 15, 10 от тях са одобрени и финансирани, а 5 съществуват и досега.
Посланието на АБК е през следващия програмен период да се търси финансиране от европейските фондове с цел разработването на нови продукти и услуги и да не се забравя, че същността на клъстерите е обединение с цел увеличаване на бизнеса, растежа и печалбите на компаниите, които членуват в тях.
 

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България