RegionBG

bg iconНачало » Региони » Хасково » Хасково: Програма за бедни
Хасково
Хасково: Програма за бедни
03 Фев 2012 14:30:00    |    1259    |    Коментари: 0
pic

Утвърдена е Програмата на Община Хасково за 2012г. за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане. Програмата е разработена в изпълнение на Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗСП). През 2011г. в тази програма са включени 1163 безработни лица от община Хасково.
Основни цели на Програмата:
Да регламентира механизма за полагане на общественополезен труд от безработни лица, обект на месечно социално подпомагане съгласно разпоредбите на чл.12 от ППЗСП.
Социално мотивиране на хората, останали дълго време без работа.
Осигуряване на временна заетост и социална интеграция на продължително безработни лица.
Задачи на програмата:
Благоустрояване на градската среда.
Поддържане на пътната мрежа, обществени пазари, гробищни паркове, централните и кварталните градски и селски територии; опазване на общинската и държавна собственост; хигиенизиране на здравни, учебни и детски заведения.
Принципи на програмата:
Осигурява 4-часова заетост на безработни лица 14 дни месечно.
На включените в програмата социално лица се гарантира изплащане на месечни социални помощи, ако отговарят на останалите условия за подпомагане по ППЗСП.
Отговорни институции за изпълнение на програмата:
Дирекция “Социално подпомагане”-Хасково
Община Хасково

Снимка: Община Хасково
 

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
Региони в България