RegionBG

bg iconНачало » Региони » Плевен » Финансиране чрез партньорство
Плевен
Финансиране чрез партньорство
30 Март 2012 14:41:31    |    1490    |    Коментари: 0
pic

Партньорските проекти ще спечелят финансиране. Това бе мотото на информационната среща в община Кнежа на 29 март 2012 г., организирана от Областен информационен център – гр. Плевен. Тя е част от цикъла информационни срещи за популяризиране на отворени схеми и процедури по Оперативните програми. Експертите от Центъра представиха откритата процедура за кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна Ос I "Добро управление”, подприоритет 1.1 "Ефективна структура на държавната администрация" .
Г-н Николай Дамяновски, вр.и.д. кмет на Община Кнежа, пожела успех на екипа на ОИЦ – Плевен и подчерта необходимостта от съществуването и функционирането му в подкрепа реализирането на успешни проекти.
На срещата присъстваха служители от администрациите на общините Червен бряг, Искър и Кнежа.
Управителят на Областния информационен център (ОИЦ) Йонка Янакиева разясни неговите специфични дейности и услуги, които Центъра предоставя на всички заинтересовани страни. Целта е популяризиране на възможностите, които дават Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както и постигнатите досега резултати от изпълнените вече проекти.
Александър Костов – експерт „Информационно обслужване и услуги” представи схемата за кандидатстване, нейната цел и поясни, че ще бъдат финансирани тези проекти, които обхващат население повече от 50 000 и включват няколко общини. Целта е оптимизиране структурата на общинската администрация за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.
Следващ акцент от срещата бе представянето на отворените процедури по оперативните програми и важността на помощта от ЕС, по- конкретно от какво значение е бенефициентите да бъдат активни в усвояването на средства на СКФ. Именно тук е ролята на ОИЦ- Плевен- да осигури високо ниво на информираност сред населението на областта.
Домакините имаха възможност да представят успешните проекти, реализирани от община Кнежа. Галя Шугльова – Старши експерт ПЕФМС в общинската администрация акцентира на успешно реализиран от общината проект по ОП „Административен капацитет”.
Предстоят информационни срещи по други отворени процедури и схеми.
През м.април ОИЦ – Плевен ще представи ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3“и ОП “Административен капацитет “, схема „Прозрачна и ефективна съдебна система” .
ОИЦ- Плевен се намира на ул. ”Дойран” № 81 А, където всеки посетител може да получи експертна информация за възможностите, които се предоставят от европейските фондове. Центърът е отворен всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.
Източник: Община Кнежа
 

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
Региони в България