RegionBG

bg iconНачало » Европейски фондове » Оперативни програми » Енергийна ефективност в Бойчиновци
Енергийна ефективност в Бойчиновци
03 Май 2012 17:10:00    |    876    |    Коментари: 0
pic

Община Бойчиновци започва реализирането на първия си спечелен проект, съобщи Областният информационен център- Монтана. Проектът е на стойност 563 764 лв. и е по Оперативна програма “Регионално развитие”. Целта му е да внедри мерки за енергийна ефективност в ОУ „Владимир Минчев”, с. Владимирово. С безвъзмездната финансова помощ трябва да бъде подобрена образователната инфраструктура и модернизирана и осъвременена остарялата материална база. С този проект Община Бойчиновци се нарежда на 9-то място сред всички 11 общини от областта, като след нея са Брусарци и Якимово, които все още нямат разработен проект по оперативните програми.
По време на първата информационна среща за 2012 г. в Община Бойчиновци Областен информационен център – гр. Монтана запозна присъстващите с възможностите, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Участниците проявиха интерес към схемата „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”, която дава възможност да се придобие или повиши професионалната квалификация на заетите в предприятието, както и към схемата “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, която цели интеграцията на деца и учениците от етническите малцинства в образователната система.
По време на срещата местната власт сподели, че схемата „Помощ в дома”, която дава възможност за създаване или разширяване на услугата домашен социален патронаж, е много важна за тях и разработват проект по нея, който се надяват да спечелят. Споделена беше и нуждата от разработване и реализиране на проекти в културната и образователната дейност с цел привличане на квалифицирани специалисти за работа в местните културни институции.
Областен информационен център – гр. Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, изпълнението му ще продължи до средата на 2014 година.
 

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България