RegionBG

bg iconНачало » Региони » Варна » Варна: набират образователни проекти
Варна
Варна: набират образователни проекти
27 Фев 2015 12:50:00    |    1870    |    Коментари: 0
pic

Стартира процедурата по набиране на проектни предложения по Програмата на община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2015 година. С проектни предложения могат да кандидатстват общински детски градини, училища, обслужващи звена и организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят на територията на общината, в партньорство с детски и учебни заведения и имат най-малко двегодишна активна общественополезна дейност, съответстваща на целите, посочени в Програмата.
Допустим размер на проектното предложение:

За бенефициенти – детски градини и училища до 3000 лв.
За бенефициенти – НПО до 5000лв.

Процедурата за НПО се провежда съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации по Програмата на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение (Решение 616 6(8)/25.06.2008г.).

Краен срок за подаване на проектни предложения в деловодството на Община Варна – 16 -ти март 2015 г. Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Варна, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.
Източник: Пресцентър на Община Варна

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
Региони в България