RegionBG

bg iconНачало » Новини » Тема Region.bg » ТЕЦ "Бобов дол", Ковачки & работници протестират
ТЕЦ "Бобов дол", Ковачки & работници протестират
12 Юни 2015 11:58:23    |    2445    |    Коментари: 0
pic

Екип на EconomyNews.bg

Работниците на Христо Ковачки в приватизираната ТЕЦ "Бобов дол"  и това лято протестират заради забавяне на заплатите, неизплащането им в пълен размер, липса на ваучери за храна, облекло и т.н.  Според отчет за 2013 г. в ТЕЦ-а работят 865 души. 

Странно е, че частна фирма в областта на енергетиката няма пари да плаща заплати!  Да си припомним лятото на 2013 и протестите в същия ТЕЦ, които спряха, след като бе постигната договореност за изкупуване на цялата квота на ТЕЦ-а от НЕК. Според ДКЕВР квотите, спускани от държавата три години назад, са едни и същи -  1000 мегавата, променен е размерът на регулираната квота, т.е. тази, която изкупува държавата. Според постигнатите преди две лета договорености, ТЕЦ-ът в Бобов дол през 2013 година  трябвало да продаде на държавата 600 мегавата електроенергия, а останалите 400 да реализира на свободния пазар. След протестите и политически намеса от БСП държавата се съгласява да изкупи всичките 1000 мегавата, произведени от централата.

Целта на сегашния протест вероятно е същият  - да се принуди държавата отново да изкупува произведените от една частна централа квоти, а не да се реализират те на свободния пазар. Този театър сигурно ще се повтаря всяка следваща година, ако държавата го позволява. Да си припомни историята на този частен по закон ТЕЦ.

 Кой притежава ТЕЦ „Бобов дол”?

Независимо, че централата се свързва с Христо Ковачки, неговото име не фигурира в нито един документ на официалната страница на ТЕЦ-а. ТЕЦ-ът е листван на БФБ, където са записани  Петър Петров, Изпълнителен директор, и членове на управителен орган: Ивайло Иванов, Владимир Владимиров и Петър Петров. Общ брой акции: 3 500, номинал на 1 акция: 1 000.00

Към 31 март 2014 г. в групата участват следните дружества:

1. ТЕЦ Бобов дол ЕАД
2. ТБД Товарни превози ЕАД
3. Глобал енерджи Дистрибюшън ООД

Към 30 юни 2013 г. в „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД Групата са дружествата :

1. Глобал енерджи Дистрибюшън ООД създадено на 27.09.2012 г.) – 50 % собственост
2. Гранд Енерджи Дистрибюшън ООД (създадено на 23.07.2010) - 100 % Собственост ТЕЦ – Бобов дол ЕАД

Според отчет на дружеството към 30 юни 2013 г. печалба му е от 6 600 хил. лв. преди данъчно временни разлики. Регистрираният капитал към 31 март 2014 г. е 8 705 040 лв.  В решение на ДКЕВР за подновяване на лицензията на ТЕЦ Бобов дол от 19.12.2014 г. обаче се посочва, че финансови резултати за предходните 2012 г. и 2013 г. не са  добри. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г.  сочи, че  „ТЕЦ- Бобов дол“ ЕАД е на загуба от 8 039 хил. лв., спрямо предходната година е намалена, когато е 9 483 хил. лв.

История на приватизацията 

През 2008 г. е одобрена приватизационна продажба на 251 140 броя акции, представлвяващи 100 % от капитала на „ТЕЦ-Бобов дол” ЕАД  на „Консорциум ЕНЕРГИЯ МК” , София, като консорциумът е контролиран от Шалот Корпорейшън (регистринана на Сейшелските острови – бел.ред.). Пак през 2008 г. консорциумът печели търг с явно наддаване за „ТЕЦ Бобов дол" ЕАД, с. Големо село при начална цена от 100 млн. лв., според съобщение на Агенцията за приватизация. Купувачът се задължава да направи инвестиции в размер на 35 млн. евро през следващите пет години. Консорциумът обединява мините „Бели брег", „Чукурово", „Станянци", „Ораново", Открит въгледобив"и „Балкан МК", контролирани от Ковачки. Единствено „Балкан МК", която е собственик на 40% от капитала на консорциум, е притежание на Красимир Михайлов, бивш наемател на мини „Бобов дол" и собственик на "Пирин Ораново" ЕООД. През 2008г. дружеството регистрира загуба в размер на 1 495 хил.лв., а през 2009 г. в резултат на оптимизацията на разходите отчетения финансов резултат е печалба в размер на 369 хил.лв.

През юли 2014 година КЗК одобри прехвърлянето на ТЕЦ "Бобов дол", 3 топлофикации и 2 мини, свързвани с Ковачки. С нови собственици ще бъдат топлофикациите в Габрово, Сливен и Велико Търново, "Мина Станянци", "Мини открит въгледобив-Перник" и "Мини Бели брег" – с. Габер. Купувачи са неизвестни физически лица от Великобритания и Кипър.

Моделът, който декапитализира енергетиката

Защо припомняме така детайлно финансови и юридически факти около тези дружества? Защото това е модел на управление на много компании в сферата на енергетиката и особено на ТЕЦ-овете. Моделът  с многогодишна давност има два белега:1. Приватизация, направена от непрофесионално подготвени екипи;  2. Вече частни по закон компании декапитализират целия сектор енергетика.

Разпадането на този модел  изглежда започна през януари 2015 година, когато ТЕЦ „Варна” спря работа от 1-ви януари. Причината бе немодернизираните мощности на централата, собственост на ЧЕЗ.
На територията на България има още няколко остарели мощности, чието затваряне е наложително, и чието съществуване не може да бъде оправдано на пазарен принцип – ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Марица 3“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Русе“.  Експерти очакват  в тези случаи много по-активна роля и намеса от страна на държавата и профсъюзите да подготвят работещите в тези предприятия за нужда от преквалификация.
Както в случая с ТЕЦ „Варна”  така и с останалите немодернизирани ТЕЦ -ове действията, свързани с преквалификация на хората и намирането на алтернативни работни места, трябваше да започнат преди години. Търсенето на алтернативна заетост за работещите във въглищния сектор не беше изобщо предмет на работа на няколко предходни правителства. Затова настоящето правителство трябва да погледне на този преход стратегически, да предвиди и задвижи достатъчно програми за алтернативна заетост със средства от европейските фондове и националния бюджет.

Проблемите и в ТЕЦ "Бобов дол" не са много по-различни от тези в ТЕЦ "Варна". Очевидно те се задълбочава след като енергията, произвеждана от централата, от юли 2014 година отпадна от енергийния микс, но протестите остават.

 

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България